Posttraumatische groei

Posttraumatische stress
De meeste mensen kennen de term posttraumatische stress. Dit betekent dat je stressklachten hebt ten gevolge van een trauma. De stressklachten kunnen bestaan uit verhoogde arousal en alertheid, angsten, slaapproblemen, herbelevingen, flashbacks, terugkerende gedachten aan het trauma, vermijding van gedachten of plekken en somberheid of stemmingswisselingen. Uiteraard wil niemand dit ervaren. Het is zwaar en het beïnvloedt je leven. We willen graag van dit soort klachten af komen. Daar is psychologische hulp op gericht.

Persoonlijke groei
Waar echter minder aandacht voor is, is dat deze klachten ook maken dat je gedwongen wordt om om te leren gaan met psychische klachten. Dat als je ervan af wilt komen je ook moet kijken naar jezelf, naar wie jij bent, wat jij nodig hebt, wat je copingvaardigheden zijn en hoe je goed voor jezelf zorgt op mentaal, emotioneel, sociaal, lichamelijk, energetisch en spiritueel gebied. Vaak is het zo dat wat je altijd hebt gedaan om om te gaan met stress of moeilijke gebeurtenissen niet meer toereikend is. Er is meer nodig. En hierdoor ontstaat groei. Je wordt als het ware gedwongen om een persoonlijke groei door te maken als je verandering wilt. Dan spreek je van posttraumatische groei. Dit kan bestaan naast posttraumatische stress en uiteindelijk kan de groei de overhand nemen.

Een belangrijke factor in posttraumatische groei is zingeving. Het vinden van je persoonlijke zingeving geeft je het gevoel dat het leven waardevol en zinvol is. Zingeving gaat onder andere over wat je belangrijk vindt in je leven, wat je gelukkig en blij maakt en wat het leven zinvol maakt.