Vergoeding via de zorgverzekering

Psychologische hulp zit in de basisverzekering. Omdat ik geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars is de vergoeding afhankelijk van je polis, namelijk of je een restitutie- of naturapolis hebt. Net zoals bij gecontracteerde zorg wordt psychologische zorg in mindering gebracht op je eigen risico.

Kijk ook op www.contractvrijepsycholoog.nl voor meer informatie.  
In deze lijst kun je vergoedingen vinden per zorgverzekering.

Vanaf januari 2022 start het zorgprestatiemodel. De zorg blijft hetzelfde, maar de bekostiging verloopt anders dan in 2021. Na ca. 2 of 3 sessies ontvang je een factuur en deze dien je zelf in bij je zorgverzekering. In deze folder vind je meer informatie over ongecontracteerde zorg en het zorgprestatiemodel.

De duur van het consult bepaalt het tarief. Ik plan per consult 60 minuten in mijn agenda tenzij wij samen iets anders afspreken. 
Ik ga hierbij uit van de tijd die voor jou in de agenda is gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurt.
Het nza-tarief (marktconform) ligt rond de 140 euro per sessie van 60 minuten.

Informeer altijd voor de zekerheid bij je zorgverzekeraar wat de vergoeding is voor een basis GGZ behandeling via een niet-gecontracteerde GZ-psycholoog.

Voor het uitzoeken van vergoeding via je zorgverzekering neem je de volgende stappen:

1. Kijk na hoe je bent verzekerd: een restitutie- of naturapolis?
In het geval van een restitutiepolis krijg je in de regel 100% vergoeding. Bij een naturapolis is het een percentage (vaak 75%) van het gemiddelde gecontracteerde tarief dat de zorgverzekering hanteert.

2. Neem contact op met je zorgverzekering en vraag wat je vergoed krijgt. Het gaat om een basis GGZ behandeling bij een niet-gecontracteerde GZ-psycholoog.

Voor vergoeding is een verwijsbrief van je huisarts nodig met een verwijzing naar basis GGZ en vermoeden van DSM stoornis.