Vergoeding via de zorgverzekering

Psychologische hulp zit in de basisverzekering. Omdat ik geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars is de vergoeding afhankelijk van je basispolis, namelijk of je een restitutie- of naturapolis hebt afgesloten. Net zoals bij gecontracteerde zorg wordt psychologische zorg in mindering gebracht op het eigen risico.

In het geval van een naturapolis is de vergoeding meestal tussen 60 en 80% van het gemiddelde gecontracteerde tarief. Elke verzekering vergoedt een ander tarief. In het geval van een zuivere restitutiepolis is de vergoeding 100%.

Kijk ook op www.contractvrijepsycholoog.nl voor meer informatie.  

In deze lijst kun je vergoedingen vinden per zorgverzekering.

In januari 2022 is het zorgprestatiemodel gestart. Elke maand ontvang je een factuur en deze dien je zelf in bij je zorgverzekering. In deze folder vind je meer informatie over ongecontracteerde zorg en het zorgprestatiemodel.

Informeer bij je zorgverzekeraar wat de vergoeding is voor zorg via een niet-gecontracteerde GZ-psycholoog.


Voor het uitzoeken van vergoeding via je zorgverzekering neem je de volgende stappen:

1. Kijk na hoe je bent verzekerd: een restitutie- of naturapolis?

2. Neem contact op met je zorgverzekering en vraag wat je vergoed krijgt. Het gaat om een basis GGZ behandeling bij een niet-gecontracteerde GZ-psycholoog.

Voor vergoeding is een verwijsbrief van je huisarts nodig met een verwijzing naar de basis GGZ en vermoeden van een DSM stoornis.

De duur van het consult bepaalt het tarief. Ik plan per consult 60 minuten in mijn agenda tenzij wij samen iets anders afspreken. Ik ga hierbij uit van de tijd die voor jou in de agenda is gepland, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurt. De nza-tarieven zijn marktconfom.

NZA-tarieven 2024

Diagnostiek:
15 minuten (CO0172)    € 68,88
30 minuten (CO0302)  € 114,20
45 minuten (CO0432)   € 159,70
60 minuten (CO0562)   € 183,44
75 minuten (CO0692)   € 223,48
90 minuten (CO0822)   € 274,01

Behandeling:
15 minuten (CO0237)   € 56,19
30 minuten (CO0367)   € 95,67
45 minuten (CO0497)   € 135,89
60 minuten (CO0627)   € 161,46
75 minuten (CO0757)   € 198,72
90 minuten (CO0887)   € 242,76

Intercollegiaal overleg:
Kort (OV0007)    € 25,05
Lang (OV0008)   € 76,35