Vergoeding via de zorgverzekering

Psychologische hulp zit in de basisverzekering. Omdat ik geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars is de vergoeding afhankelijk van je polis, namelijk of je een restitutie- of naturapolis hebt. Net zoals bij gecontracteerde zorg wordt psychologische zorg in mindering gebracht op je eigen risico.

Kijk ook op www.contractvrijepsycholoog.nl voor meer informatie.  
In deze lijst kun je vergoedingen vinden per zorgverzekering.

Wanneer de behandeling is afgerond stuur ik jou de factuur toe, welke je vervolgens zelf indient bij de zorgverzekeraar.

Informeer bij je zorgverzekeraar wat de vergoeding is voor een basis GGZ behandeling via een niet-gecontracteerde GZ-psycholoog.

Voor het uitzoeken van vergoeding via je zorgverzekering neem je de volgende stappen:

1. Kijk na hoe je bent verzekerd: een restitutie- of naturapolis?
In het geval van een restitutiepolis krijg je in de regel 100% vergoeding. Bij een naturapolis is het een percentage (vaak 75%) van het (gemiddelde) gecontracteerde tarief dat de zorgverzekering hanteert.

2. Neem contact op met je zorgverzekering en vraag wat je vergoed krijgt. Het gaat om een basis GGZ behandeling bij een niet-gecontracteerde GZ-psycholoog.

Voor vergoeding is het volgende nodig:

1. Een verwijsbrief van je huisarts met een verwijzing naar basis GGZ en vermoeden van DSM stoornis.

2. Een diagnose. Deze zal ik stellen nadat we het intakegesprek hebben gehad en bespreek ik met je tijdens het tweede gesprek.

Behandelmodules
In het geval van vergoeding kan er gekozen worden uit 5 behandelmodules in de basis GGZ. Een behandelmodule bestaat uit een bepaalde behandeltijd (zie ook de tabel hieronder) die bestaat uit directe en indirecte tijd. Indirecte tijd kan naast voorbereiding en uitwerken van verslagen ook tijd voor overleg (bijvoorbeeld met de huisarts of verloskundige) of doorverwijzing zijn.

Ik kan kiezen uit de volgende behandelmodules: transitie/onvolledig behandeltraject (1-2 sessies), kort (2-5 sessies), middel (5-8 sessies), intensief (8-12 sessies) en chronisch (8-12 sessies). Zie het overzicht hieronder.

Er zijn ook classificaties/diagnoses die de zorgverzekeraar niet vergoedt zoals relatieproblemen, burn out of aanpassingsstoornis.

product BGGZ Omschijving Maximaal aantal minuten Gemiddeld aantal gesprekken
Basis Kort (BK) Lichte DSM stoornisen 294 Tussen 2 tot 5 gesprekken
Basis Middel (BM) Matige DSM stoornissen 495 Tussen 5 tot 8 gesprekken
Basis Intensief (BI) Ernstige DSM stoornisen 750 Tussen 8 tot 12 gesprekken
Basis Chronisch (BC) Chronische DSM stoornissen 753 maximaal 12 gesprekken
Onvolledig behandeltraject   120 1 tot 2 gesprekken
Overzicht van producten ofwel behandelmodules

Prestatie Tarief 2020 Tarief 2021
Basis ggz Kort (BK) € 503,47 € 522,13
Basis ggz Middel (BM) € 853,38 € 885,01 
Basis ggz Intensief (BI) € 1.383,65 € 1.434,96 
Basis ggz Chronisch (BC) € 1.330,98 € 1.380,49 
Onvolledig behandeltraject € 219,78 € 228,04 
Onverzekerd product Consult (OVP/OZP) € 110,27 € 114,41 
Overzicht van nza tarieven