Holistische psychologie

Holisme is afgeleid van het Griekse Holos wat geheel betekent. Een holistische visie betekent dat je alles als één geheel ziet en ervan uitgaat dat alles met elkaar samenhangt. Onze reguliere gezondheidszorg is hier echter niet op gebaseerd. Je komt bijvoorbeeld bij de dokter voor lichamelijke klachten en bij de psycholoog voor mentale klachten. Bijna elke hulpverlener heeft zijn specialisme. Dat er veel kennis hierdoor is, is een mooie ontwikkeling. De keerzijde is dat een mens niet als geheel wordt gezien. Voor elke klacht krijg je een andere specialist, terwijl het heel goed mogelijk is dat de klachten met elkaar samenhangen.

Verband tussen psyche en lichaam
Uit wetenschappelijk onderzoek komt inmiddels naar voren dat het lichaam een belangrijke rol speelt als het gaat om psychische klachten. De brein-darm as laat zien dat de darmmicroben invloed hebben op het psychisch functioneren. De bacteriën (probiotica) in onze darmen creëren neurotransmitters die belangrijk zijn voor onze stemming en emoties. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat mensen met depressieve klachten vaker darmproblemen hebben. Ook een verstoring in de vetzuurbalans (te weinig omega 3 vetzuren ten opzichte van omega 6 vetzuren) zie je vaker als er sprake is van depressieve of angstklachten. In het tijdschrift voor psychiatrie is er in 2020 een artikel gepubliceerd over de invloed van voeding op het psychisch functioneren.

Ook in het geval van een burn out of langdurige stress spelen zowel het lichaam als de psyche een rol in het tot stand komen van de problematiek. Door mijn ervaringen met trauma zie ik hoe belangrijk het is om het lichaam mee te nemen in de psychologische behandeling. Omdat ik geloof dat lichaam en psyche niet los van elkaar staan, wil ik mensen in mijn praktijk als geheel zien. Ik neem alle niveaus mee: mentaal, (sociaal-)emotioneel, lichamelijk, energetisch en spiritueel. Ik ga op zoek naar verbanden en de oorzaak waardoor er meer gebeurt dan alleen het wegnemen van symptomen. Ik hoop je daarmee te ondersteunen in je persoonlijke proces en je te laten groeien als persoon.

Ben je benieuwd naar holistisch psychologische hulp? Neem dan contact met me op om een afspraak te maken.

Emoties in het lichaam